9 marca 2020 r. uczniowie klasy ósmej na zaproszenie pań: Aleksandry Kwiek i Agnieszki Wieliczko-Kaczmarek, nauczycielek Zespołu Szkół im. Marii Curie Skłodowskiej w Kętrzynie uczestniczyli w ciekawych zajęciach chemii w nowocześnie wyposażonym laboratorium. Tematem lekcji była tajemnica reakcji zobojętniania. W szkole zostaliśmy serdecznie powitani przez panią dyrektor Irenę Hadziewicz, a następnie w towarzystwie pani Aleksandry Kwiek zwiedzaliśmy najważniejsze klasopracownie oraz gabinety szkolne.
Przed zajęciami wszyscy ubrali fartuchy laboratoryjne i poznali swoje starsze koleżanki i kolegę, którzy mieli pełnić rolę życzliwych asystentów.


Po krótkim wstępie teoretycznym przedstawionym przez panią Kwiek, nasi uczniowie zajęli miejsca przy stołach laboratoryjnych, aby pod czujnym okiem nauczycielek oraz starszych uczniów przeprowadzać reakcje chemiczne.
Początkowo onieśmieleni nowym otoczeniem ósmoklasiści, stopniowo nabierali pewności siebie i śmiało realizowali wyznaczone zadania. Atmosfera zajęć sprzyjała nabywaniu nowych umiejętności oraz utrwalaniu zdobytej wcześniej wiedzy.
Bardzo dziękujemy dyrekcji szkoły oraz pani Aleksandrze Kwiek i Agnieszce Wieliczko- Kaczmarek za zaproszenie na wspaniałą lekcję chemii. Zapewne kilku naszych ósmoklasistów wybierze właśnie tę placówkę jako drogę swojej dalszej edukacji.