11 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Biedaszkach odbył się uroczysty apel z okazji Święta Szkoły i Patrona Janusza Korczaka.
Ważnym momentem obchodów Dnia Patrona było wystąpienie pani dyrektor Elżbiety Pskowskiej, która przypomniała o symbolach umieszczonych na sztandarze szkolnym zaprezentowanym przez poczet. Uczniowie klasy VIII pod kierunkiem p. E. Woźniak, p. B. Kołodziej oraz p. T. Kopeć przygotowali przedstawienie przypominające o prawach dziecka, o które walczył Janusz Korczak. Uczniowie wcielili się w rolę dzieci z domu dziecka oraz samą postać Korczaka. Przedstawiono także krótką notatkę biograficzną mówiącą o wybitnym człowieku, który zasługuje na szacunek i pamięć. Zostały także wystawione dzieła autora.

     „Historie Małych Ojczyzn” to warsztaty historyczno – filmowe, które Studio Miniatur Filmowych realizuje w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwsza edycja rozpoczęła się w Elblągu, a następne w Pasymiu, Wejherowie, Sanoku, Besku, Rajbrocie, Nowym Sączu i swoją drogę zakończyła w Gminie Kętrzyn w miejscowości Biedaszki.
Studio Miniatur Filmowych przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie i Szkoły Podstawowej w Biedaszkach zorganizował w dniach 10.12.-12.12.2019 r. warsztaty filmowe, które obejmowały pracę z dźwiękiem. Celem warsztatów było zainteresowanie dzieci historią w sposób odmienny i ciekawszy od utartych wzorów, poprzez łączenie różnych technik – muzyki, plastyki, filmu, aktywności na świeżym powietrzu oraz wiedzy historycznej.

      Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 1000 zł , w ramach umowy Nr 5/2019 podpisanej między Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich a Szkołą Podstawową w Biedaszkach, mogliśmy zrealizować mały projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej „Założenie i utrzymanie szkolnego hotelu dla owadów”.
Otrzymana dotacja umożliwiła zakup domku - hotelu dla owadów, który zainstalowaliśmy jako  niezwykle   oryginalne  i estetyczne uzupełnienie architektury szkolnego arboretum. Liczymy na to, że  zamieszkają w nim pszczoły murarki, motyle,  biedronki i trzmiele - gatunki pożyteczne, zapylające i zwalczające szkodniki upraw. Uczniowie ze szkolnego koła ochrony środowiska opracowali  gazetkę edukacyjną informującą społeczność szkolną  o pożyteczności owadów dla człowieka, a także o licznych zagrożeniach dla owadów wynikających ze stale rosnącego zanieczyszczenia środowiska.

     W dniach 12 listopada - 5 grudnia został przeprowadzony szkolny konkurs plastyczny pt.: „Ludzie i owady”. Realizowaliśmy tym samym kolejny etap małego projektu edukacyjnego „Założenie i utrzymanie szkolnego hotelu dla owadów”, na który szkoła otrzymała dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Komisja konkursowa w składzie: Justyna Kamińska, Ksenia Góźdź, Bożena Kołodziej i Jolanta Czarnecka z 40 złożonych prac wytypowała 10 najciekawszych.
Kryteria oceny to oryginalność i pomysłowość, zgodność z tematyką, estetyka wykonania pracy oraz jej walory edukacyjne i poznawcze.

      3 grudnia 2019 roku uczniowie klasy I i II odwiedzili Miejską Bibliotekę Publiczną w Kętrzynie. Spotkanie zostało przygotowane przez panią Bożenę Musielak, pracownika biblioteki działu dla dzieci i młodzieży.
Niespodzianką była wizyta pani Marii Kaliszewicz, prezes Stowarzyszenia Kulturalnego ,,Konik Mazurski”, która w bardzo ciekawy sposób opowiadała o tym, jak dawniej wyglądały przygotowania do świąt Bożego Narodzenia na Mazurach. Dowiedzieliśmy się, że dzieci otrzymywały prezenty od Nikolusa. Chłopcy przeważnie dostawali młotek, a dziewczynki przybory do haftowania i szycia. Z kolei zamiast choinki w kącie izby ustawiano snopy.