W tym roku cała Polska świętowała 101. rocznicę odzyskania niepodległości. Również w naszej szkole odbyła się z tej okazji uroczysta akademia, pt.: „Pytasz: co to Polska?”.
Akademia została przygotowana przez uczniów całej klasy piątej, których wspomagały koleżanki i koledzy z klas II, VI i VII. Wszyscy w skupieniu wysłuchali patriotycznych pieśni i wierszy zaprezentowanych przez występujących.
Święto Niepodległości Polski należy do najważniejszych świąt państwowych. Kraj nasz, po 123 latach niewoli, znów jest wolny. Każdy jego obywatel jest wolnym człowiekiem, ma swoje prawa, może rozwijać się i pracować dla wspólnego dobra, którym jest nasza Ojczyzna.

    8 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Biedaszkach odbył się VI Gminny Festiwal Piosenki Patriotycznej ,,Tobie, Polsko”. Wszystkich uczestników festiwalu w tym dniu zjednoczyło wspólne przeżywanie
101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz chęć śpiewania polskich pieśni i piosenek patriotycznych. Mieliśmy okazję czcić Polskę radośnie. Przez to wspólnie śpiewanie pragnęliśmy pokazać, że „Patriotyzm to nie jest starodawne pojęcie, które należy odłożyć do muzealnej gabloty. Patriotyzm to życiodajna siła pulsująca w głębi szlachetnych serc”.
Festiwal został objęty Honorowym Patronatem przez:
- Wójta Gminy Kętrzyn pana Pawła Bobrowskiego,
- Dowódcę 41. Batalionu Lekkiej Piechoty w Giżycku ppłk Artura Tomaszewskiego,
- Komendanta Policji w Kętrzynie insp. Dariusza Ślęzaka.

      Dnia 29 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Biedaszkach odbyło się Wielkie Szkolne Czytanie w ramach Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Nasze zaproszenie przyjęli: Przewodnicząca Rady Gminy Kętrzyn pani Teresa Juchniewicz oraz ks. Karol Misiewicz, autor dwóch książek o "Przygodach Pana Ślimaka”.
Ksiądz Karol Misiewicz na co dzień jest kapłanem w Kościele Parafialnym Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu. Z zawodu jest kucharzem, a z zamiłowania poetą
i pisarzem.
Podczas spotkania autor opowiedział zgromadzonym o swoich książkach, przeczytał, wspólnie z p. Teresą Juchniewicz, kilka fragmentów „Przygód Pana Ślimaka”. Literat wprowadził naszych uczniów w niezwykły świat wyobraźni. Opowiadał, kim jest pisarz, przedstawił postacie ze swojej bajki pt. „Przygody pana ślimaka”, a także przeprowadził konkurs, podczas którego dzieci odpowiadały na pytania dotyczące wysłuchanego tekstu.

      16. października 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedaszkach obchodziliśmy XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy!” Słowa Jana Pawła II w tym roku szczególnie wybrzmiewają w naszych sercach. 41 lat temu. ks. kardynał Karol Wojtyła został wybrany na papieża i od tego czasu głosił całemu światu przesłanie, by wstać, otrząsnąć się ze słabości i z podniesioną głową stanąć w obliczu otaczającego nas świata. Ten dzień upamiętniliśmy uroczystym apelem, który przybliżył nam sylwetkę papieża i jego nauczanie. Nie zabrakło śpiewu oraz prezentacji multimedialnej, dzięki czemu nasze przeżycie duchowe było jeszcze głębsze.

 

      W słoneczny jesienny dzień 16 października uczennice ze szkolnego koła ochrony środowiska pod opieką nauczycielki udały się na wycieczkę edukacyjną do mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Trzy Lipy. Interesowało nas, jak ścieki komunalne płynące z domów, szkół i urzędów, są oczyszczane. Oprowadzała nas kierowniczka obiektu, opowiadając przy tym bardzo ciekawie o procesie technologicznym. Dzieci dowiedziały się, jak maleńkie bakterie pomagają ludziom oczyszczać ścieki, czego nie wolno wrzucać
do kanalizacji i co się dzieje z otrzymanymi osadami.