Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu łęczyckiego oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. Realizacja powyższych celów odbędzie się poprzez prelekcję, rozmowy, dyskusje w trakcie dorocznej akcji sprzątania odpadów.
W dniach 20-23 września 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszewcu wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy szkoły oraz obszarów leśnych w Gierłoży, przyłączając się w ten sposób do akcji Sprzątania Świata. Uczniowie dobrze przygotowani tzn. zaopatrzeni w worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji pod hasłem ,,Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy” wyruszyli autobusami spod szkoły o godzinie 8.30 do lasu w Gierłoży, gdzie czekał na uczniów leśniczy Marek Kulicki.


          Uczniowie z oddziału przedszkolnego zajęli się sprzątaniem  boiska i terenu przyszkolnego. Dzieci z wielkim zapałem przystąpiły do pracy, czego efektem było zgromadzenie kilku worków śmieci.
         Uczniowie klasy I-III oczyścili ze śmieci kilka ulic w okolicy szkoły, drogę przy torach oraz drogę w stronę Karolewa. Uczniowie zbierali nieczystości idąc prawą i lewą stroną drogi. Do worków uczniowie wkładali szklane i plastikowe butelki, drobne opakowania po słodyczach i puszki.
       Uczniowie klas IV-VI oczyszczali las w Gierłoży. Uczniowie klasy IV i Va udali się na wyznaczony teren nad jeziorem Siercze, a następnie kierowali się w stronę Wilczego Szańca. Uczniowie klas V b i VI posprzątali teren nad jeziorem Mój i ścieżkę ekologiczną w kierunku Wilczego Szańca. W nagrodę za swoją pracę zostali oprowadzeni przez przewodnika po Kwaterze Hitlera, a następnie uczestniczyli w ognisku przygotowanym przez pracowników nadleśnictwa
         Uczniowie klas IV-VI zakończyli swoją pracę około godziny 12.00 pozostawiając odpady w workach na umówionych wcześniej miejscach. Łącznie uczniowie zebrali 20 worków śmieci. Następnie w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku, dobrze wykonanej pracy, bardzo potrzebnej środowisku uczniowie rozeszli się do domu ciesząc się perspektywą dwóch pogodnych dni nadchodzącego weekendu.
Udział uczniów naszej szkoły w akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.