Konkurs plastyczno-czytelniczy      Uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wzięli udział w konkursie plastyczno-czytelniczym „Okładka mojej ulubionej książki”. Celem konkursu było zachęcenie dzieci do czytania książek oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród uczniów. Zadanie polegało na zaprojektowaniu okładki swojej ulubionej książki. Dodatkowo uczniowie klasy II i III byli zobowiązani wypełnić raport z czytelni, w którym opisywali najistotniejsze informacje, dotyczące przeczytanej książki. 

Praca Alicji Łopackiej      Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wzięli udział w konkursie plastyczny realizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, która w kreatywnej i ciekawej formie prezentowałaby hasło „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci w wieku szkolnym na artykuły rolno-spożywcze wytwarzane w Polsce i z wykorzystaniem polskich surowców oraz budowanie świadomości konsumenckiej poprzez czytanie etykiet i informacji zawartych na opakowaniach produktów oraz promowanie oznaczenia „PRODUKT POLSKI”.

Dzień Niepodległości w Nakomiadach      W listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki ofiarnej i wytrwałej walce narodu polskiego, który nie pogodził się z utratą niepodległości. Po wybuchu pierwszej wojny światowej i w jej trakcie wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej.
Dla wielu tysięcy Polaków, walczących w armiach państw zaborczych, wojna miała charakter bratobójczy. A same działania wojenne przyczyniły się do ogromnych zniszczeń materialnych.

Pasowanie na czytelnika     Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę.
W piątek 5 listopada w bibliotece szkolnej w Nakomiadach odbyło się uroczyste pasowanie na Czytelnika. Jej nowymi Przyjaciółmi zostali pierwszoklasiści. Tego dnia uczniowie zostali zapoznani z regulaminem biblioteki, zasadami wypożyczania książek oraz zaznajomiły się z „prośbami książki”.
Uroczystość przeplatana była zabawami, zagadkami i recytowaniem wierszyków. Na zakończenie odbyła się uroczystość pasowania.

Debata w SP w Nakomiadach      22 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Nakomiadach realizowali rekomendowany program „Debata”.
Adresatami programu „ krótkiej interwencji profilaktycznej w grupie ” byli uczniowie klasy 7 i 8. Program miał charakter uprzedzający… Jego kluczowym zadaniem jest zapobieganie przedwczesnemu używaniu alkoholu . W trakcie warsztatów prowadzący psycholog z Centrum Działań Profilaktycznych w Wieliczce podkreślał wagę trzeźwej zabawy oraz przekazał wiedzę dotyczącą konsekwencji picia alkoholu.