Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

Początki lecznictwa w Kętrzynie

     Tradycje lecznictwa zamkniętego w Kętrzynie sięgają czasów zakonu krzyżackiego, kiedy to od południa ówczesnego Rastenburga (poza miastem) przy murach obronnych po 1361 r. wybudowany był szpital św. Ducha. Szpital pełnił funkcję przytułku dla starców, inwalidów, w tym osób psychicznie chorych.

 

W przeszłości funkcje lekarzy pełnili: łaziebni i cyrulicy, a gdy było potrzeba to i pastorzy. Kwalifikowana kadra medyczna kształcona była na Uniwersytecie Albertyna w Królewcu, już wkrótce po jego założeniu w 1544 r. Pierwszy miejski lekarz w Kętrzynie znany jest od 1649, jego wynagrodzenie roczne wynosiło trzy talary. W 1676 pierwszym chirurgiem miejskim został medyk Fuchs.

 

Dżuma

     W roku 1709 lekarzem miejskim był Hübner, który musiał być skuteczny w zwalczaniu dżumy, skoro został lekarzem nadwornym króla Fryderyka Wilhelma. Hübner - od roku 1723 kętrzyński burmistrz. Skutecznym lekarzem w zwalczaniu dżumy był pastor A.G. Helwing (1666-1748) z Węgorzewa.. Jako najodpowiedniejsze antidotum przeciw zarazie uważał korzeń leśnego dzięgla (Angelica silwestris) i piołun m.in. do okadzania mieszkań. Zioła te odstraszają pchły. Fakt rozprzestrzeniania dżumy przez pchły szczurze odkryto znacznie później w 1897 r.

 

Nowy szpital w 1908 r.

     Szpital wybudowany był ze środków osób fizycznych, funduszy powiatu i miasta. Budynek nowego szpitala to skrzydło obecnej budowli, znajdujące się od strony jeziora miejskiego. Początkowo szpital miał 60 łóżek. Opiekę nad chorymi sprawowały 4 siostry i lekarze z Zakładu Psychiatrycznego. Kontrolę nad szpitalem sprawowało kuratorium w składzie: starosta, najwyższy rangą duchowny ewangelicki i burmistrz. Nowy szpital od kościoła ewangelickiego przejął powiat. Dyrektorem szpitala został dr Ludwig Diehl pod jego kierownictwem szpital został rozbudowany i stał się nowoczesnym zakładem leczniczym, szpital wyposażony był w aparat rentgenowski, jeden z pierwszych w prowincji. W 1913 r. rozpoczęto budowę nowego skrzydła szpitala na 40 łóżek. Z powodu wybuchu I wojny światowej budowa została zakończona w 1919 r. W 1930 r. dobudowano do istniejącego budynku kolejny w którym oprócz pomieszczeń na 40 łóżek znajdowały się pomieszczenia do fizykoterapii i laboratorium. W wyniku prowadzonej rozbudowy w szpitalu nastąpił wzrost liczby łóżek z 60 do 180. Z rozbudową bazy szpitala następował wzrost liczby przyjmowanych pacjentów. Ilustruje to wzrost ilość osobodni z 36, 9 tys w 1923 r. do 63,7 tys. w 1938 r.

 

Zasługi dr Ludwiga Diehla związane z rozwojem szpitala z okazji jego 50 -tej rocznicy urodzin 16. 12. 1926 zostały uhonorowane nazwaniem jego imieniem ulicy, obecnie ul Szpitalna, a z okazji 60-lecia urodzin w dowód osiągnięć w zakresie rozwoju medycyny Ludwig Diehl otrzymał tytuł profesora. Pamięć prof. dr Ludwiga Diehla uczciła Rada Miasta Kętrzyna uchwałą nr XXXVII/279/01 z dnia 23 maja 2001r. - część ul. Parkowej w Kętrzynie nazwano jego imieniem.

 

Dnia 27 stycznia 1945 r. Armia Czerwona zajęła ówczesne miasto Rastenburg. W szpitalu wymordowani zostali ranni żołnierze i pielęgniarki . W takich warunkach prof. dr Ludwig Diehl uznał, ze jego misja jako lekarza i dyrektora szpitala została zakończona. Popełnił samobójstwo dnia 31 stycznia 1945. Pochowany został w zbiorowym grobie obok szpitala razem z siostrami szpitalnymi.

 

Szpital od maja 1945

     Pod koniec roku 1945 na terenie powiatu kętrzyńskiego pracowało: dwóch lekarzy, jeden magister farmacji, dwóch felczerów, siedem pielęgniarek, jeden laborant i dwie położne. Od grudnia 1945 lekarzem powiatowym był Zygmunt Kozłowski. Szpital w roku 1945 posiadał cztery oddziały: chirurgiczny, wewnętrzny, zakaźny i położniczy. Praca w tym okresie była bardzo trudna brakowało sprzętu medycznego, leków i żywności. W 1959 roku szpital miał 10 oddziałów i zatrudniał 20 lekarzy. Od tego roku szpital wyposażony był w elektrokardiograf.

 

Szpital w XXI w.

     W 2006 roku hospitalizowano w kętrzyńskim szpitalu 9 809 pacjentów, z czego 795 było mieszkańcami innych powiatów. Biorąc pod uwagę powyższe dane oraz wskaźniki Ministerstwa Zdrowia dotyczące ilości łóżek szpitalnych w tworzonej sieci szpitali należy uznać, że Szpital Powiatowy w Kętrzynie ma podstawy do dalszego skutecznego i efektywnego funkcjonowania. Aktualnie w kętrzyńskim szpitalu jest 181 łóżek i funkcjonują następujące oddziały, poradnie i pracownie diagnostyczne: oddział chorób wewnętrznych, oddział chirurgii ogólnej i ortopedycznej oddział ginekologiczno-położniczy z pododdziałem neonatologii - oddział dziecięcy, oddział laryngologii, oddział intensywnej opieki medycznej, dział fizjoterapii i rehabilitacji, blok operacyjny, centralna sterylizatornia, apteka, dział ratownictwa medycznego, poradnia chirurgiczna, poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, pracownia elektrokardiograficzna, pracownia serologii transfuzjologicznej, pracownia mikrobiologii.