Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

     Na początku 1919 roku został aresztowany wikariusz parafii św. Katarzyny w Kętrzynie Ks. Wojciech Rogaczewski (1888-1944). Powodem jego aresztowania były jego działania na rzecz sprawy polskiej. Rogaczewski był w Kętrzynie od 1914 r. W czasie I wojny światowej opiekował się polskimi robotnikami sezonowymi, jeńcami z armii carskiej oraz rannymi żołnierzami z armii pruskiej. Tym drugim (Mazurzy, Wielkopolanie) w szpitalu wojskowym jako kapłan udzielał ostatniej posługi w ich ojczystym języku. Wielu z żołnierzy z armii carskiej i pruskiej spoczywających na cmentarzu z I wojny światowej w Kętrzynie (obok zajazdu „"Agros") ostatnią rozmowę w języku polskim przeprowadziło z wikariuszem ze św. Katarzyny. Ks. Rogaczewski angażował się szczególnie w ożywienie polskiego ruchu narodowego, przy parafii w Kętrzynie i sąsiednich miejscowościach. Wygłaszał polskie kazania w pobliskiej Świętej Lipce. Zorganizowany przez niego polski chór dziecięcy wystąpił z polskimi kolędami na Pasterce w kościele św. Katarzyny w Kętrzynie w roku 1918.

  

 

   Po aresztowaniu dzięki interwencji warmińskiej kurii został z aresztu zwolniony i jeszcze w 1919 r. przeniesiony na samodzielną placówkę do Prawdzisk za Ełkiem. Tam kontynuował propolskie działania i czynnie uczestniczył w plebiscycie na Warmii i Mazurach , który odbył się 11 lipca 1920 r. W roku 1926 został wydalony z terenu Prus Wschodnich Wkrótce na życzenie Prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda (1881- 1948) wyjechał do Francji jako duszpasterz polonii francuskiej. W czasie II wojny światowej, po zajęciu Francji przez armie niemiecką uczestniczył we francuskim ruchu oporu. . W Lyonie został aresztowany przez gestapo 8 maja 1943. Zmarł w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie dnia16 marca 1944 r.