5 czerwca została podpisana umowa na realizację projektu usług opiekuńczych w formie teleopieki dla 20 mieszkańców gminy Kętrzyn w wieku 60+.
Umowę podpisano w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie pomiędzy Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem, Członkiem Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego Jolantą Piotrowską oraz Wójtem Gminy Kętrzyn Pawłem Bobrowskim i Skarbnikiem Gminy Kętrzyn Panią Krystyną Kalisz.
Projekt Teleopieki w gminie Kętrzyn będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie. Na jego realizację została przekazana kwota 10 960,00 zł, z czego 50% pochodzi z dotacji pozyskanej od samorządu Warmińsko-Mazurskiego w wysokości 5 480,00 zł.

Pomoc w formie teleopieki skierowana jest do osób w wieku powyżej 60 lat dotkniętych chorobami zagrażającemu zdrowiu i życiu. Osoba, która potrzebuje takiej pomocy, zostaje wyposażona w telefon, bransoletkę z przyciskiem SOS. Bransoletka z sygnalizatorem umieszczona na nadgarstku uczestnika projektu pozwoli w szybkim tempie sprowadzić pomoc medyczną, co może niejednokrotnie zapobiec śmierci.