W dniu 11 grudnia 2018 r. w Urzędzie Gminy Kętrzyn odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce Kół Gospodyń Wiejskich, możliwości ich zakładania oraz ubiegania się o pomoc finansową na ich działalność. Spotkanie poprowadził Pan Tomasz Komorowski- Kierownik Kętrzyńskiego Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z Panem Krystianem Waśkiewiczem- Pełnomocnikiem ds. Kół gospodyń Wiejskich w kętrzyńskim oddziale ARiMR.

 


W spotkaniu uczestniczyli Sołtysi Gminy Kętrzyn oraz osoby zainteresowane tematem funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich w świetle nowych przepisów, w związku z wejściem w życie ustawy regulującej formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w Kołach  Gospodyń Wiejskich oraz  sposób ich zakładania i organizowania.


Uczestnicy poznali zasady rejestracji kół i ubiegania się o pomoc finansową na ich działalność oraz wzory stosownych dokumentów.
Zgodnie z zapisami nowej ustawy, Koła Gospodyń Wiejskich posiadające osobowość prawną, będą mogły prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń wiejskich.


Koła gospodyń mogą zarejestrować się w rejonowych biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Kętrzynie biuro mieści się przy ul. Mazurskiej 18. Tam też można otrzymać więcej ważnych informacji na ten temat.

Szczegółowe informacje - tutaj

Dokumenty niezbędne do dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich - pobierz


Dokumenty niezbędne do przyznania pomocy - pobierz