W dniu 7 listopada w Gierłoży odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród w konkursie na najlepszy mały projekt. Komisja konkursowa w skład, której wchodzili przedstawiciele wszystkich Rad gminnych naszego obszaru wybrała 3 najlepsze projekty.

   Miejsce I: Stowarzyszenie Kulturalne "Reszelanie"

   Miejsce II: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju regionu "Dolina Gubra"

   Miejsce III: SET Kętrzyn

     Dnia 25 października 2014 r. w miejscowości Kotkowo odbyła się impreza integracyjna w ramach Działania o charakterze środowiskowym dla uczestników projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Kętrzyn” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Klub Integracji Społecznej przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie we współpracy z uczestnikami projektu.

W wydarzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Kętrzyn - Sławomir Jarosik, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kętrzynie – Jadwiga Nowińska, Radne Gminy Kętrzyn – Beata Bohdanowicz i Renata Olechnowicz, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kętrzynie – Grażyna Jolanta Niedźwiedzka-Bień, Pracownicy Inkubatora Ekonomii Społecznej w Kętrzynie – Renata Olechnowicz i Monika Piworowicz, Przedstawicielka Lokalnej Grupy Działania „Barcja” – Marta Gembal, Proboszcz Parafii Garbno – ks. Paweł Biaduń, pracownicy Klubu Integracji Społecznej przy GOPS w Kętrzynie, uczestnicy projektu systemowego w ramach Kontraktu Socjalnego oraz Programu Aktywności Lokalnej, a przede wszystkim najliczniej mieszkańcy Kotkowa.

     W piątek 22 sierpnia spotkali się najmłodsi mieszkańcy (ze swoimi rodzicami) Windykajm oraz sąsiednich wsi Sławkowo i Nowa Wieś na uroczystym otwarciu placu zabaw. Ten nowy obiekt powstał z inicjatywy mieszkańców Windykajm, a Gmina Kętrzyn przygotowała wniosek i na dofinansowanie tego zadania ze środków finansowych Unii Europejskiej . Procedura trwała prawie rok ale opłaciło się bo mieszkańcy tej miejscowości otrzymali piękny obiekt wyposażony w sprzęt do zabawy dla dzieci a teren ogrodzony został ładnym drewnianym płotkiem. Uroczyste otwarcia spotkania rozpoczął pan Tadeusz Deptuła – radny Gminy Kętrzyn, który przywitał gości oraz licznie zebranych mieszkańców. Następnie pan Sławomir Jarosik dokonał oficjalnego otwarcia placu zabaw symbolicznie przecinając wstęgę w bramce wejściowej do obiektu.

 

     Gmina Ketrzyn pod koniec sierpnia 2014r. zakończyła realizację projektu pt. „Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Nakomiady” Powstał utwardzony polbrukiem teren o powierzchni 375 metrów kwadratowych. Dzięki zrealizowaniu tego projektu mieszkańcy tej miejscowości oraz uczniowie pobliskiej szkoły począwszy od września będą mogli organizować imprezy i wydarzenia na otwartym powietrzu w „przyzwoitych warunkach” spotykając się w większej liczbie na festynach, pokazach i koncertach. Również Gmina Kętrzyn będzie korzystała z tego terenu dla organizacji imprez masowych, np. dożynek wiejskich.

 

 

     14 października 2014 r. w kętrzyńskim Ratuszu spotkali się burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu kętrzyńskiego, aby wspólnie podpisać porozumienie w sprawie utworzenia Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Akt ten pozwoli na rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami oraz podjęcie zadań zmierzających do efektywnego wykorzystania środków europejskich w perspektywie lat 2014-2020.

 

     Samorządy złożyły wspólny wniosek aplikacyjny w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Beneficjentem był Związek Gmin „Barcja” . Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 097 721,00 zł. Wkład własny wszystkich gmin wynosi 121 969,00 zł, a wartość całego projektu to 1 219 690,00 zł.