15 maja  w Wiosce Garncarskiej Kamionce k/Nidzicy odbyły się Duże Targi Małych Projektów, którego organizatorem była Lokalna Grupa Działania Warmiński Zakątek z Dobrego Miasta. Targi zorganizowano w ramach projektu współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania z województwa warmińsko-mazurskiego. Osiem lokalnych grup działania promowało swoje małe projekty, które powstały przy wdrażaniu Lokalnych Strategii Rozwoju. Prezentacja trwała od godz. 12 do godz. 14 na przygotowanych stoiskach. Po godzinie piętnastej uczestnicy targów wzięli udział w obchodach 20-lecia działalności  Fundacji „Nida”
 
      W „Jarzębinowym Amfiteatrze” w Wiosce Garncarskiej w Kamionce k / Nidzicy  spotkali się również uczestnicy programów, wolontariusze, partnerzy, sponsorzy i przyjaciele Fundacji. Ponad 200 uczestników spotkania zapoznało się z filmową wersją dokonań NIDY z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, edukacji, ekonomii społecznej i wspierania inicjatyw organizacji społecznych pod wspólnym tytułem „Co zrobiliśmy ze swoją wolnością”.

      W dniach 22-23 lutego odbyły się warsztaty samorządów szkolnych ze szkół podstawowych Gminy Kętrzyn w ramach programu: „Budowanie przez wspólne działanie".
Warsztaty zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie Oświatowo - Kulturalne Gminy Kętrzyn. Koordynatorem programu realizowanego ze środków finansowych na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich była przewodnicząca stowarzyszenia Wiesława Syhłowyj.

     W warsztatach uczestniczyła młodzież reprezentująca samorządy szkolne z czterech szkół na terenie Gminy Kętrzyn. W programie uczestniczyło po sześciu uczniów z każdej szkoły pod opieką nauczycieli : Kseni Góźdź - SP Biedaszki, Kamili Gan - SP Kruszewiec, Marcina Szydłowskiego - SP Nakomiady i Joli Baranowskiej - ZS Wilkowo. W ramach programu wyżywienie uczestników warsztatów i noclegi zapewnione zostały w Hostelu Aria.

     W ramach Programu „Od serca dla dziecka” realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego we współpracy z naszą gminą, finansowanego przez Nutricia Polska Sp.z o.o. w 2012 r. roku, wcześniej zostały przeszkolone do animowania spotkań Grup Zabawowych dwie osoby z gminy, a następnie powstały 3 Grupy Zabawowe (w Nakomiadach, Smokowie i Linkowie). Od listopada 2012 r. odbywały się systematyczne zajęcia dla rodziców i dzieci od 6 miesięcy do 3 roku życia,prowadzone przez odpowiednio przygotowane Animatorki. 

     27.11.2013 r. w Gierłoży koło Kętrzyna odbyła się III Wojewódzka Konferencja w Ramach Kampanii "Biała Wstążka" Spotkaniu przyświecało hasło "Chrońmy szczęśliwe dzieciństwo". Celem konferencji było dalsze popularyzowanie w województwie idei „Białej Wstążki". Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

     To trzecie takie przedsięwzięcie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Kampanii „Biała Wstążka". Pierwsza konferencja „Solidarni przeciw przemocy wobec kobiet - Biała Wstążka" odbyła się 2 grudnia 2011 roku, a zeszłoroczna - 4 grudnia 2012.