Uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych Gminy Kętrzyn odbyło się w dniu 29 lutego 2016 roku w Urzędzie Gminy w Kętrzynie. Na podpisanie umów przybyły osoby upoważnione do składania oświadczeń woli z poszczególnych organizacji. Ze strony Gminy dokumenty podpisywał Pan Paweł Bobrowski– Wójt Gminy Kętrzyn . Organizacje otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonań zadań publicznych, ujętych w Programie Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok.

      W związku z przystąpieniem do opracowania mapy zagrożeń bezpieczeństwa powiatu kętrzyńskiego funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie spotkali się z sołtysami, radnymi, dyrektorami szkół, pedagogami i przedstawicielami gminnych jednostek organizacyjnych na konsultacjach społecznych, które odbyły się dnia 17.02.2016 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Gminy w Kętrzynie. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski i Przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn Andrzej Sienkiewicz. Ze strony Policji konsultacje przeprowadził mł. insp. mgr inż. Dariusz Ślęzak, pełniący obecnie obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie, sierż. szt. Ewelina Piaścik, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie oraz podinsp. Marcin Piechota, Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego.

     W dniu 28.04.2015 r. w godz. 9.00-11.00 w Urzędzie Gminy Kętrzyn, ul. Tadeusza Kościuszki 2 odbyło się spotkanie podczas , którego przeprowadzono kolejne konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Kętrzyn.


Z dokumentem Strategii jeszcze można się zapoznać i zgłosić propozycje zmian:
on-line: http://cyfrowademokracja.pl/konsultacje-spoleczne/strategia-rozwoju-gminy-ketrzyn-1  do dnia 1 maja 2015 r.

     Umowy z gminami na realizację zadań z zakresu modernizacji infrastruktury wodno-ściekowej zostały dzisiaj (13 marca 2015 roku) podpisane w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

     Pieniądze wspomogą budowę oraz remonty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w poszczególnych gminach regionu. Dzisiaj podpisanych zostało 14 umów w ramach Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej o wartości 5,2 mln zł.

 

     W spotkaniu z Gustawem Markiem Brzezinem, marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego wzięli udział przedstawiciele gmin: Grunwald, Rychliki, Bartoszyce, Kętrzyn, Olsztynek, Purda, Rozogi, Nowe Miasto Lubawskie, Janowo, Ryn, Bisztynek, Węgorzewo, Banie Mazurskie oraz Lidzbark Warmiński. Umowa zostanie również podpisana z gminą Grodziczno.

źródło: http://warmia.mazury.pl

     14 stycznia 2015 r. w Warszawie odbyła się uroczysta Gala podsumowująca projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Podczas spotkania przedstawiciele Banku Zachodniego WBKi Fundacji Banku Zachodniego wręczyli zwycięzcom dyplomy i umowy grantowe. Wśród zwycięzców znalazł się Komitet Wiejski Utworzenia Świetlicy w Pożarkach, który we współpracy ze Stowarzyszeniem Mazurska Kosaczewina otrzymał grant w wysokości 5 000 złotych na realizację projektu „Wspólne dobro łączy pokolenia”.

 

     Odbiorcami projektu będzie 15 osobowa grupa dzieci i młodzieży oraz 25 mieszkańców wsi Pożarki. Poprzez przeprowadzenie cyklu warsztatów ogrodniczych i stolarskich powstanie miejsce spotkań mieszkańców z altanką, grillem oraz parkingiem dla rowerów. Zostanie ogrodzony i uzupełniony sadek dostępny dla wszystkich mieszkańców. Głównie korzystają z niego dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy wiejskiej. Warsztaty prowadzone będą przez mieszkańców wsi-wolontariuszy z kwalifikacjami i zamiłowaniem. Na warsztatach ogrodniczych uczestnicy będą sadzili i pielęgnowali drzewa, krzewy i rośliny ozdobne. Natomiast na warsztatach stolarskich powstaną pergole, skrzynie, donice i kosze drewniane, które zostaną rozmieszczone w najbardziej uczęszczanych miejscach wsi. Realizacja projektu przyczyni się do poprawi wizerunku wsi i jakości życia. Zawiążą się więzi rodzinne i sąsiedzkie, nastąpi wymiana doświadczeń miedzy pokoleniami i sąsiadami oraz zwiększenie umiejętności organizacji, pracy w grupie.