Miejscowości Czerniki, Koczarki, Linkowo i Nowa Różanka „wzbogaciły się" o nowe boiska sportowe. Stało się to za sprawą zrealizowania projektów, na które Gmina Kętrzyn pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekty „Budowa boiska sportowego w miejscowości Linkowo Gmina Kętrzyn"; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę i modernizację boiska sportowego w m. Czerniki Gmina Kętrzyn"; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Koczarki Gmina Kętrzyn"; „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę boiska sportowego w m. Nowa Różanka Gmina Kętrzyn" złożone zostały w biurze Lokalnej Grupy Działania „Barcja" w maju ubiegłego roku. We wrześniu i październiku Urząd Marszałkowski w Olsztynie podpisał z Gminą Kętrzyn umowy na wykonanie tych boisk. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe, zaplanowane na 2012 rok prace budowlane przesunięto na rok 2013. Wykonawcą była firma z Olsztyna.

 

 

               

 

  

     Pod koniec lipca dokonano odbioru technicznego a w sierpniu odbyły się uroczyste otwarcia: 15 sierpnia w Miejscowości Linkowo, 24 sierpnia w miejscowości Czerniki, a 25 sierpnia w miejscowościach Nowa Różanka i Koczarki. Uroczystego otwarcia tych obiektów dokonał wójt Gminy Kętrzyn – pan Sławomir Jarosik razem z radnymi i sołtysami, w obecności licznie zgromadzonych mieszkańców tych miejscowości. Po uroczystych otwarciach, w każdej z tych miejscowości rozegrane zostały Międzysołeckie Turnieje Piłki Nożnej, w których uczestniczyły po 4 (i więcej) zespoły piłkarskie. Dla uczestników spotkań zakupione były z projektów słodycze, napoje i owoce a mieszkańcy „dołożyli" do tego bardzo smaczne, własnego wypieku ciasta. Spotkanie w Czernikach dzięki większemu zaangażowaniu pani sołtys, pana radnego i kilku innych mieszkańców przerodziło się nawet w święto wiejskie z muzyką, sportowymi grami, zabawami i bigosem.

 

 

     Mieszkańcy dziękowali za wybudowanie tych obiektów i pozyskane dofinansowanie z funduszy unijnych i życzyli dalszych sukcesów w „zdobywaniu kasy".