GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

      13 stycznia 2019r. odbył się kulig zimowy dla mieszkańców sołectwa Mażany, który został sfinansowany z funduszu sołeckiego.Wyruszył z miejscowości Kwiedzina, a na miejsce docelowe dotarliśmy autokarem. Przejażdżka odbyła drogami miejscowego lasu. Dodatkowymi atrakcjami ,które nas spotkały było wspólne ognisko oraz słodki poczęstunek. Mieszkańcy sołectwa byli zadowoleni, ze część sołeckich pieniędzy została przeznaczona właśnie na ten cel, ponieważ była to także świetna okazja do integracji oraz spędzenia niezapomnianych chwil pełnych radości. W imieniu wszystkich uczestników wycieczki przesyłam ogromne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w zorganizowanie wycieczka a przede wszystkim: Wójtowi Gminy Kętrzyn- za udostępnienie autokaru, Ryszardowi Waszkiewiczowi - za zapewnienie bezpiecznej podróży, Radnemu, Sołtysowi oraz wszystkim rodzicom- za cały trud włożony w organizację oraz przebieg kuligu.