W dniach od 15 czerwca do 20 czerwca 2009 r. na terenie Gminy Kętrzyn przebywa sześcioosobowa delegacja pracowników administracji z Rejonu Oziersk Rosyjskiej Federacji Obwodu Kaliningradzkiego. Skład delegacji: - Svetkin Anatoliy - Mer Rejonu Oziersk, - Zinkevich Anna, Przewodnicząca Rady Rejonu Oziersk, - Elizarov Pavel - dyrektor Centrum Informacyjnego, radny, - Yuldasheva Ekaterina - dyrektor szkoły, - Makreckaja Natalia - dyrektor szkoły, - Ravel Valentin - dyrektor Szkoły Sportowej dla dzieci.

Delegacja przebywa z wizytą studyjną w ramach projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel" realizowanego przez Gminę Kętrzyn z programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych finansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Oprócz Rejonu Oziersk w Obwodzie Kaliningradzkim Partnerem projektu jest też Gmina Stradi, na Łotwie.

 

 


     W ramach pięciodniowego pobytu delegacji z Rejonu Oziersk w Gminie Kętrzyn władze samorządowe, pracownicy jednostek organizacyjnych i przedstawiciele organizacji pozarządowych podzielą się swoim doświadczeniem w następujących dziedzinach:

 

 

- funkcjonowanie samorządu szczebla gminnego, w tym: funkcjonowanie gminy, struktura organizacyjna i zarządzanie, planowanie i proces decyzyjny, obsługa petentów, funkcjonowanie jednostek prowadzonych przez Gminę, powiązania z innymi szczeblami administracji samorządowej,

 

 

- realizacja polityki oświatowej oraz wizyty w szkołach gminnych,

 

 

- realizacja polityki społecznej i pomocy socjalnej oraz wizyta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej i Klubie Integracji Społecznej w Kętrzynie,

 

 

- realizacja zadań komunalnych oraz wizyta w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Karolewie.

 

 

     Goście odwiedzą również Panie z Koła Kobiet w Nakomiadach i Manufakturę Pałac Nakomiady, gdzie poznają tajniki powstawania kafli piecowych. Zaplanowane jest również zwiedzanie najpiękniejszych miejsc turystycznych związanych z Ziemią Kętrzyńską.