W dniu 5 września 2009 roku w Oziersku (Obwód Kaliningradzki FR) samorządy Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk podjęły decyzję o podpisaniu Listu Intencyjnego i nawiązaniu współpracy w następujących dziedzinach:

 

1. Współpraca władz lokalnych.
2. Współpraca w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
3. Współpraca kulturalna i sportowa
4. Pomoc w nawiązaniu współpracy miedzy szkołami i innymi jednostkami zarządzanymi przez samorząd lokalny
5. Współpraca w realizacji zadań związanych z pomocą społeczną i ochrona zdrowia
6. Współpraca w dziedzinie gospodarczej, w tym rozwoju turystyki i ekoturystyki
7. Współpraca w ochronie środowiska.