Turniej z okazji jubileuszu GLKS Jurand Barciany      W dniu 14.10.2020 odbył się turniej z okazji jubileuszu GLKS „Jurand” Barciany i LUKS „Wilczek” Wilkowo. Kluby te obchodzą w tym roku swoje rocznicowe okazje. GLKS „Jurand” Barciany świętuje 70 rocznicę powstania a LUKS „Wilczek” Wilkowo zaczyna „pełnoletność” istnienia czyli 18 „urodziny”.
Z tej okazji oba kluby pomimo rywalizacji w rozgrywkach piłki nożnej i piłki siatkowej postanowiły wspólnie obchodzić swoje jubileusze na sportowo. LUKS „Wilczek” Wilkowo przygotował projekt i otrzymaliśmy dotację z LGD „Barcja”, co pozwoliło na przeprowadzenie turniejów piłki nożnej i piłki siatkowej w Barcianach.


W turnieju piłki nożnej udział walczyły trzy drużyny młodzieżowe i zajęły miejsca:


1. LUKS „Wilczek” Wilkowo;
2. Szkoła Podstawowa Barciany;
3. GLKS „Jurand” Barciany.


Mecze odbywały się na Orliku systemem „każdy z każdym”.


W turnieju piłki siatkowej wystąpiło pięć drużyn (szósta „Rodzice Barciany” nie przystąpiła do turnieju) i rozegrano mecze systemem „każdy z każdym” co ustaliło kolejność:


1. Rodzice Wilkowo;
2. Samorząd Barciany;
3. Dziewczęta Wilkowo;
4. Nauczyciele Barciany;
5. Dziewczęta Barciany.


W sumie do turnieju przystąpiło 71 zawodników. Wszyscy otrzymali okolicznościowe prezenty a po zakończonych meczach regionalny obiad przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Frączkowa. Mecze prowadzone były przez licencjonowanych sędziów a opiekę medyczną zapewniał ratownik medyczny.
Dekoracja okolicznościowymi medalami nastąpiła przed rozgrywkami aby nie stwarzać atmosfery rywalizacji ale wesoło spędzić czas jubileuszu. Na rozpoczęciu wręczono również przedstawicielom władz klubów okolicznościowe patery.


Imprezę otworzyli wspólnie Pani Marta Kamińska - Wójt Gminy Barciany i Pan Witold Bogdanowicz – Prezes LGD Barcja.
Zawody zgromadziły wielu gości zaproszonych i sympatyków obu klubów.


Turniej w Barcianach był pierwszą częścią obchodów jubileuszy klubów. Druga taka sama część odbędzie się w Wilkowie, z powodu epidemii dopiero na wiosnę.