25 września 2019r. podczas XIII Sesji Rady Gminy Kętrzyn nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród pieniężnych za udział w gminnych konkursach dożynkowych: „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” oraz „Najładniejsze stoisko dożynkowe”. Również podczas sesji Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn skierował podziękowania za godne reprezentowanie Gminy Kętrzyn w stronę Sołectwa Nakomiady za udział w konkursie na „Najładniejszy Wianek Dożynkowy” oraz dla Kół Gospodyń Wiejskich z Karolewa, Wilkowa i Nakomiad za udział w konkursie „Najładniejsze stoisko dożynkowe” na Warmińsko – Mazurskich Dożynkach Wojewódzkich w Olsztynku, które odbyły si 22 września 2019r.


Przypominamy, że:


Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy:


• I miejsce zajęło Sołectwo Nakomiady i zdobyło nagrodą pieniężną 900 zł;
• II miejsce zajęło Sołectwo Wilkowo i zdobyło nagrodę pieniężną 600 zł;
• III miejsce zajęło Sołectwo Biedaszki i zdobyło nagrodę pieniężną 500 zł.


Pozostałe wieńce otrzymały wyróżnienia i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł.


Konkurs na Najładniejsze Stoisko Dożynkowe:


• I miejsce zajęło Sołectwo Kruszewiec i zdobyło nagrodą pieniężną 900 zł;
• II miejsce zajęło Sołectwo Pręgowo i zdobyło nagrodę pieniężną 600 zł;
• III miejsce zajęło Sołectwo Wilkowo i zdobyło nagrodę pieniężną 500 zł.


Pozostałe stoiska otrzymały wyróżnienia i nagrodę pieniężną w wysokości 300 zł.


W tym roku na Dożynkach Gminnych w Nakomiadach było aż 20 wieńców dożynkowych i 16 stoisk.