Nakomiady ślą kartki do Powstańców      Szkoła Podstawowa w Nakomiadach już po raz kolejny włączyła się do ogólnopolskiej kampanii zatytułowanej „BohaterON”. To akcja społeczna o charakterze patriotycznym, która ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego. Uczniowie naszej szkoły wykonali własnoręczne kartki, a następnie wypełnili je życzeniami oraz podziękowaniami. Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń kształtujących polską tożsamość, dlatego obowiązkiem nas wszystkich jest pamięć o Powstańcach. Dziękujemy wychowawcom klas 1-3 za aktywny udział w akcji.

Konkurs SKO     Nagroda I stopnia w wyjątkowym konkursie na 85-lecie SKO, to kolejny sukces naszej małej wiejskiej szkoły. W konkursie wzięło udział aż 188 szkół z całej Polski. Celem konkursu była promocja praktycznej edukacji finansowej w szkołach w ramach programu SKO. Trzy roboty do nauki programowania są już w szkole. Będziemy mogli wykorzystać je do zajęć w duchu nowoczesnej edukacji nawet podczas lekcji zdalnych. Czy cieszymy się? Oczywiście, że taaak! Zachęcamy inne szkoły, do brania udziału w SKO-wych konkursach pod patronatem PKO BP. Naprawdę warto!

Lekcja bezpieczeństwa w ruchu drogowym     Uczniowie klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej w Wilkowie stosują poznane na lekcjach zasady prawidłowego, ostrożnego przechodzenia przez przejście dla pieszych. Wiedzą, że bardzo ważne jest noszenie odblasków, żeby być widocznym na drodze. W praktycznej SKO-wej lekcji bezpieczeństwa w ruchu drogowym towarzyszyła uczniom p. Kasia , p. Dorotka, opiekunka SKO oraz wyjątkowy gość Żyrafka Lokatka. Żyrafka wręczyła dzieciom odblaski z logo SKO oraz zwróciła uwagę na mijane podczas spaceru znaki drogowe. Pierwszo i drugoklasiści do szkoły wrócili zadowoleni oraz pełni wrażeń.

Konkurs plastyczno-czytelniczy      Uczniowie klas 0-III ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wzięli udział w konkursie plastyczno-czytelniczym „Okładka mojej ulubionej książki”. Celem konkursu było zachęcenie dzieci do czytania książek oraz rozwijanie wyobraźni i kreatywności wśród uczniów. Zadanie polegało na zaprojektowaniu okładki swojej ulubionej książki. Dodatkowo uczniowie klasy II i III byli zobowiązani wypełnić raport z czytelni, w którym opisywali najistotniejsze informacje, dotyczące przeczytanej książki. 

Praca Alicji Łopackiej      Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wzięli udział w konkursie plastyczny realizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej, która w kreatywnej i ciekawej formie prezentowałaby hasło „Zdrowe, smaczne, kolorowe – kupuję produkty krajowe”. Celem konkursu było zwrócenie uwagi dzieci w wieku szkolnym na artykuły rolno-spożywcze wytwarzane w Polsce i z wykorzystaniem polskich surowców oraz budowanie świadomości konsumenckiej poprzez czytanie etykiet i informacji zawartych na opakowaniach produktów oraz promowanie oznaczenia „PRODUKT POLSKI”.

Dzień Niepodległości w Nakomiadach      W listopadzie 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki ofiarnej i wytrwałej walce narodu polskiego, który nie pogodził się z utratą niepodległości. Po wybuchu pierwszej wojny światowej i w jej trakcie wystąpiły sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej.
Dla wielu tysięcy Polaków, walczących w armiach państw zaborczych, wojna miała charakter bratobójczy. A same działania wojenne przyczyniły się do ogromnych zniszczeń materialnych.

Uroczyste pasowanie na ucznia       15 X 2020 r. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień. Ślubowanie w naszej szkole to już długa tradycja. W tym roku też nie mogło jej zabraknąć, pomimo obostrzeń ze względu na pandemię. Po raz pierwszy od lat pierwszakom podczas ślubowania towarzyszyli jedynie rodzice. I to oni w ten dzień byli wsparciem dla swoich dzieci.
Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli.

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek     5 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kruszewcu obchodziły Dzień Postaci z Bajek. Organizatorkami bajkowych zabaw były nauczycielki Beata Jaświn, Barbara Januszczak, Emilia Biarda i Joanna Maścianica. Baśnie i bajki są dla wszystkich źródłem bogatych przeżyć i wrażeń, sposobem wzbogacania wyobraźni. Bajka towarzyszy nam już od najmłodszych lat. Ten dzień miał wszystkim przypomnieć jak ważne są bajki, i że warto do nich powracać, jak również popularyzowanie tradycyjnych bajek, takich gdzie dobro wygrywa a zło zostaje ukarane. Bajki i baśnie pomagają naszym pociechom rozpoznawać emocje i są najlepszym narzędziem służącym wspieraniu ich rozwoju. Obcowanie z literaturą w przedszkolu pozwala dzieciom na tworzenie oryginalnych pomysłów, poszerza ich zasób słownictwa oraz kreatywność.