Sportowe współzawodnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk /Rosja/ ma się jak najlepiej! Dotychczas odbywały się mecze Polska – Rosja w piłce nożnej, siatkówce i tenisie stołowym. W ostatnich dniach kwietnia po raz pierwszy odbył się międzynarodowy turniej szachowy i warcabowy. Gospodarzem i organizatorem turnieju była Gmina Kętrzyn. Sędzią głównym rozgrywek był Pan Mirosław Kruklis – opiekun kętrzyńskiego klubu szachowego. Zwycięzcami 3 kategorii zostali Polacy i 1 Rosjanie.

 

      Pan Paweł Bobrowski – wójt Gminy Kętrzyn w dniach 30 marca i 16 kwietnia odbył wizyty do Prawdinska i Ozierska w Obwodzie Kaliningradzkim. Są to samorządy lokalne z którymi Gmina Kętrzyn nawiązała współpracę w latach 2009 i 2013. Tematem spotkań były rozmowy na temat dalszej współpracy samorządów i lokalnej społeczności, szczególnie mając na uwadze możliwości wsparcia ze środków unijnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2013 – 2020.

Ponadto na spotkaniu w Oziersku omówiono dalszą realizację 2 projektów wspólnych Gminy Kętrzyn i Administracji Okręgu Miejskiego Oziersk dofinansowanych z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013. W spotkaniach uczestniczył pan Andrzej Sienkiewicz – przewodniczący Rady Gminy Kętrzyn oraz Mirosław Oryńczak – inspektor ds. funduszy unijnych. Dla wójta Gminy Kętrzyn było to pierwsze spotkanie z władzami z Prawdinska i Ozierska.

W ramach projektu “Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Rejonu Oziersk i Gminy Kętrzyn” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013, Szkoła Podstawowa w Kruszewcu otrzymała nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie do  gabinetu pielęgniarki szkolnej.

 

Również w ramach tego projektu  przeprowadzone zostało  spotkanie informacyjne pani Małgorzaty Wysockiej  -  eksperta medycznego z Wojewódzkiego Szpitala MSW w Olsztyniez dziećmi naszej szkoły na temat zdrowego trybu życia.

 

 

 

     Choroby nowotworowe to jedne z najgroźniejszych, najbardziej „popularnych i trudno wyleczalnych zachorowań społeczeństwa XX i XXI wieku. Światowe dane statystyczne podają, że rocznie od 450 do 500tysięcy ludzi zachorowuje na raka. Temat walki z tym problemem jest jednym z elementów projektu „Zdrowie jest najważniejsze – profilaktyka zdrowotna mieszkańców Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk”, realizowanego od grudnia 2012 roku do 30 maja 2015 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

 

 

     W sobotę 27 września 2014 roku w miejscowości Łazdoje odbyło się uroczyste otwarcie stadionu. Jest to efekt realizacji kończącego się projektu „Edukacja sportowa na terenie przygranicznym – budowa i przygotowanie stadionów w Gminie Kętrzyn i w Oziersku” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska_Rosja 2007-2013. Na uroczystość, oprócz licznie zebranych mieszkańców Gminy Ketrzyn, przybyli zaszczytni goście: pan Aleksandr Karaczewcew – konsul generalny Rosji w Gdańsku, pan Dariusz Michalik – konsul Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Kaliningradzie, pan Jarosław Słoma – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego, pan Miłosz Wielgat – przedstawiciel Wspólnego Sekretariatu Technicznego Programu Współpracy Transgranicznej w Warszawie Biuro Regionalne w Olsztynie, pan Tomasz Miętkiewicz – prezes Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie, przedstawiciele władz partnerskich z zagranicy: Prienai (Litwa), Oziersk (Rosja), Prawdinsk (Rosja), burmistrzowie i wójtowie sąsiednich samorządów. Same uroczystości otwarcia zostały zakończone przecięciem wstęgi oraz strzałami gości do bramki (pierwszego gola zdobył pan Sławomir Jarosik – wójt Gminy Kętrzyn).