Od września 2014 roku Gmina Kętrzyn rozpoczęła realizację projektu pn.: „Przedszkole przyszłości.” Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.)

 

 

     Mieszkańcy kolejnych miejscowości w Gminie Kętrzyn doczekali się przekazania im do użytkowania nowych placów zabaw. W lipcu i sierpniu 2014r. dokonano uroczystego tych obiektów. Najpierw w godzinach popołudniowych odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw w miejscowości Nakomiady. Pan Sławomir Jarosik - wójt Gminy Kętrzyn i pani Jadwiga Bazyluk – radna Gminy Kętrzyn dokonali uroczystego przecięcia wstęgi i poinformowali licznie zgromadzonych mieszkańców o zrealizowaniu projektu „Budowa placu zabaw w miejscowości Nakomiady Gmina Kętrzyn”, spełniając jednocześnie oczekiwania mieszkańców tej miejscowości. Mieszkańcy zostali też poinformowani, że stało się tak dzięki ich inicjatywie ale także dzięki dofinansowaniu do kosztów projektu uzyskanemu z funduszy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej. Po części informacyjnej nastąpił długo oczekiwany przez dzieci konkurs gier i zabaw zręcznościowych. W nagrodę maluchy dostały piękne zabawki – misie pluszaki. A dla wszystkich uczestników spotkania były słodycze, owoce i soki.

 

 

     Takiego święta Smokowo nie miało od lat. Nawet najstarsi mieszkańcy tej miejscowości mówili, że „dawno nie było tak dużego i ciekawego wydarzenia”. Powodem tak licznego zgromadzenia mieszkańców nie tylko Smokowa ale i sąsiednich wsi było uroczyste otwarcie nowego boiska sportowego, które odbyło się w niedzielę 13 lipca. Oficjalnego otwarcia obiektu dokonali: pan Sławomira Jarosik – wójt Gminy Ketrzyn, pani Teresa Marzena Juchniewicz – radna Rady Gminy Kętrzyn oraz pani Bożena Ciborska – sołtys sołectwa Biedaszki. Następnie proboszcz Parafii Św. Jacka w Kętrzynie poświęcił boisko „aby nikt krzywdy na nim sobie ni drugiemu nie zrobił”. Na uroczystość zaproszono też innych radnych Rady Gminy Kętrzyn, działaczy sportowych, dyrektorów szkół i innych placówek Gminy Kętrzyn.

     W sobotnie popołudnie, 31 maja zapisała się kolejna piękna karta w historii miejscowości Wopławki. Mieszkańcy i zaproszeni goście spotkali się na ważnej dla społeczności lokalnej, uroczystości otwarcia nowego boiska rekreacyjnego. Przybyłych na uroczystość gości powitał sołtys i radny w jednej osobie Pan Wacław Topczyłko. W otwarciu uczestniczyli, m.in.: kierownik GOPS w Kętrzynie pani Jolanta Niedźwiedzka–Bień i ks. Kazimierz Żuchowski proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Karolewie. Po przywitaniu wszystkich gości nastąpiło symboliczne przecięcie wstęgi, którego dokonali przedstawiciele miejscowej młodzieży. Następnie ksiądz proboszcz przystąpił do poświęcenia boiska, życząc przy tym, aby na boisku dzieci i młodzież rozwijały swoje umiejętności oraz aby nowy obiekt służył jak najdłużej mieszkańcom Wopławki. Z okazji otwarcia boiska został zorganizowany turniej piłki nożnej dla mieszkańców wsi. Wspólnoty mieszkaniowe wystawiły trzy składy drużyn dorosłych oraz dwa składy młodzieży szkolnej, które walczyły o zajęcie jak najlepszego miejsca.

     W dniach 21 – 22 maja w Oziersku (Obwód Kaliningradzki) odbyło się  jedno z kolejnych już działań projektu „Edukacja sportowa na obszarach przygranicznych – przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i Oziersku”.
      W ramach tego projektu młodzież z gminy Kętrzyn uczestniczyła w międzynarodowym turnieju mini piłki nożnej chłopców urodzonych w roku 2000 i młodsi. Była to nie pierwsza i nie ostatnia rywalizacja sportowa między  partnerami projektu. Pod koniec listopada Gimnazjum w Karolewie gościło młodych piłkarzy z Ozierska. Wtedy to zdecydowanie wygrali gospodarze. Tym razem walka o miejsce na najwyższe podium toczyła się  do ostatniej minuty turnieju. Dopiero liczba zdobytych bramek zadecydowała o kolejności w zawodach. Ostatecznie  drużyna w składzie: Bojar Dawid, Stelmach Paweł, Włoszek Jakub – Gimnazjum Karolewo, Masny Patryk, Pędzich Jakub – SP Kruszewiec, Małysz Bartosz – ZS  Wilkowo zajęła II miejsce.