Gminna Biblioteka Publiczna w Czernikach
Czerniki 9, 
11-400 Kętrzyn, tel. 089 752 29 24

Godziny pracy biblioteki
w Czernikach:

czwartek 14:00 - 19:00
piątek 9:00 - 14:00

                       

 Godziny pracy biblioteki
 filia Wopławki 
tel. 089 752 53 72:

poniedziałek 9:00 - 14:00
wtorek 14:00 - 19:00

 

     Możliwość korzystania z dostępu do Internetu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki i dodatkowo w godzinach pracy świetlicy wiejskiej od poniedziałku do piątku od 16.00 -19.00.

 

SYSTEM BIBLIOTECZNY MAC+: możesz przeglądać zasoby biblioteki, wyszukać książkę, zarezerwować i wypożyczyć w bibliotece. Informacje w twojej bibliotece.

       

"Biblioteka bierze udział w programie Akademia Orange dla bibliotek". Fundacja Orange finansuje dostęp do internetu w bibliotece.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w BIBLIOTECE

 

×

Uwaga

IMAGESIZER_ERR_ACCESS

Wydarzenia biblioteczne:

         17 kwietnia 2014 r. Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach podpisała  z samorządem Województwa warmińsko-Mazurskiego  umowę na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zgodnie z zawartą umową środki te przeznaczono na realizację operacji pt. ”Bajkowy świat skrzatów”. Operacja została już zrealizowana. Festyn czytelniczy odbył się w miejscowości Wopławki w miesiącu czerwcu 2013 roku.
 
               

 

     W ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” ogłoszonego przez Dyrektora Biblioteki Narodowej, Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach otrzymała na rok 2013 dotację w wysokości 3 290 zł. Dzięki zakupowi zrealizowanemu ze środków finansowych Biblioteki Narodowej, księgozbiór naszych bibliotek wzbogacił się o nowe woluminy. Kryteria i zasady rozdziału środków zostały przygotowane przez Dyrektora Biblioteki Narodowej we współpracy z Zespołem Sterującym ds. zakupu nowości wydawniczych do bibliotek oraz dyrektorami wojewódzkich bibliotek publicznych. Zgodnie z wytycznymi programu udział środków własnych, zagwarantowanych w budżecie biblioteki z dotacji organizatora lub innych źródeł na zakup nowości wydawniczych na 2013 r., nie może być mniejszy niż 25% całości zadania.

     Ponad trzy tysiące trzysta bibliotek z małych miejscowości uczestniczy w Programie Rozwoju Bibliotek. Osiemdziesiąt osiem z nich to placówki z Warmii i Mazur. Wszystkie mają jeden cel: rozwijać się tak, by przyciągać nowych czytelników. To zadanie jednak nie jest wcale takie proste.
     Biblioteki, szczególnie w małych miejscowościach pełnią podwójną rolę. Nie tylko dostarczają mieszkańcom nowości wydawniczych, ale często stają się ośrodkami życia społecznego.
 
     Specjaliści, którzy 4 grudnia 2012 r. spotkali się w Olsztynie dyskutowali o roli publicznych bibliotek, a ponadto zgadzają się w jednym - najważniejsze są dobre pomysły i odwaga, by je realizować. W odnalezieniu się w tych nowych zadaniach pomaga Program Rozwoju Bibliotek.

     W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w 2012 r. w wysokości 3190 zł.
 
 
      Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dzięki dotacji nasze Biblioteki wzbogaciły dodatkowo swoje zbiory o 238 woluminów. Pozyskane środki finansowe biblioteki przeznaczono na zakup wydawnictw popularnonaukowych, lektur szkolnych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z regulaminem Programu w bieżącym roku 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Nasi młodzi Czytelnicy otrzymali nowości za kwotę 1205,79 zł. 

     W ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" Biblioteka Narodowa od lat przekazuje na rzecz bibliotek publicznych określone dofinansowanie. Celem tego programu jest popularyzacja czytelnictwa wśród społeczności lokalnych poprzez wzbogacenie i odnowienie ich księgozbiorów. Z takiego dofinansowania korzysta także Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn w Czernikach i jej filia w Wopławkach. W minionym roku otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej 1940,00 zł.