×

Uwaga

IMAGESIZER_ERR_ACCESS
     Komisja powołana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce rozpatrzyła wnioski do Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka”. Zgodnie z zasadami konkursu były przyjmowane wnioski z województw lubuskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz  zachodniopomorskiego. W drugiej turze złożonych zostało 208 wniosków, z czego 199 spełniało kryteria formalne. W Konkursie „Aktywna Biblioteka” mogły wziąć udział wszystkie Biblioteki Wiodące i Partnerskie, które przygotowały swój plan rozwoju biblioteki i umieściły go w Wirtualnym Segregatorze. Każda biblioteka mogła złożyć maksymalnie dwa wnioski, przy czym wnioski musiały dotyczyć dwóch różnych projektów. 64 biblioteki złożyły po dwa wnioski zaś 144 biblioteki złożyły po jednym wniosku.

     Dnia 18.02.2010 r. w filii biblioteki w Wopławkach odbył się konkurs czytelniczy ze znajomości powieści Carla Collodiego pt. „Pinokio". Konkurs miał formę testu z krzyżówką. W konkursie wzięło udział czworo dzieci. Członkowie komisji oceniającej podliczyli punkty z wypełnionych testów i przyznali następujące miejsca: I miejsce Daria Jędrzejczyk, II miejsce Aleksandra Muracka, III miejsce Paweł Stefanowicz.
 
 
    Komisja przyznała też wyróżnienie za udział w konkursie Oli Gierak. Uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały ufundowane przez Bibliotekę Publiczną Gminy Kętrzyn w Czernikach. Wszystkim nagrodzonym życzymy dalszych sukcesów czytelniczych.

Prawie 1900 bibliotek na liście finalistów
    1867 placówek bibliotecznych z całej Polski zakwalifikowało się do pierwszej rundy Programu Rozwoju Bibliotek. 612 bibliotek gminnych i 1255 filii otrzyma ważne wsparcie merytoryczne, organizacyjne i technologiczne. Biblioteki w małych miejscowościach będą mogły szybciej stać się nowoczesnymi centrami wiedzy i aktywności lokalnej. Wśród finalistów znalazła się też Biblioteka Publiczna Gminy Kętrzyn, która jako partner projektu wspólnie z Miejsko-Gminną Biblioteką w Korszach przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek.
    O przyjęcie do pierwszej rundy Programu starały się aż 2884 placówki biblioteczne, w tym 959 bibliotek gminnych i 1925 filii. Tak duże zainteresowanie i bardzo wysoki poziom merytoryczny złożonych aplikacji potwierdzają chęć i gotowość środowiska bibliotecznego do sprostania wyzwaniom XXI wieku.

     15 marca 2007 roku dwie biblioteki w gminie Kętrzyn (Czerniki i Wopławki) otrzymały nowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i dodatkowym sprzętem: drukarką i skanerem. Utworzone zostaną po dwa nowe stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu w każdej z bibliotek. Ze względów technicznych obecnie będzie można korzystać z dostępu do Internetu tylko w bibliotece w Czernikach.
Zapraszamy mieszkańców do odwiedzania naszych bibliotek.

Niebawem jednak będą mogli również korzystać z dostępu do Internetu mieszkańcy Wopławki. Opóźnienie spowodowane jest koniecznością rozbudowy sieci telefonicznej na terenie miejscowości.