W dniu 5 września 2009 roku w Oziersku (Obwód Kaliningradzki FR) samorządy Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk podjęły decyzję o podpisaniu Listu Intencyjnego i nawiązaniu współpracy w następujących dziedzinach:

 

1. Współpraca władz lokalnych.
2. Współpraca w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
3. Współpraca kulturalna i sportowa
4. Pomoc w nawiązaniu współpracy miedzy szkołami i innymi jednostkami zarządzanymi przez samorząd lokalny
5. Współpraca w realizacji zadań związanych z pomocą społeczną i ochrona zdrowia
6. Współpraca w dziedzinie gospodarczej, w tym rozwoju turystyki i ekoturystyki
7. Współpraca w ochronie środowiska.

      W dniach od 15 czerwca do 20 czerwca 2009 r. na terenie Gminy Kętrzyn przebywa sześcioosobowa delegacja pracowników administracji z Rejonu Oziersk Rosyjskiej Federacji Obwodu Kaliningradzkiego. Skład delegacji: - Svetkin Anatoliy - Mer Rejonu Oziersk, - Zinkevich Anna, Przewodnicząca Rady Rejonu Oziersk, - Elizarov Pavel - dyrektor Centrum Informacyjnego, radny, - Yuldasheva Ekaterina - dyrektor szkoły, - Makreckaja Natalia - dyrektor szkoły, - Ravel Valentin - dyrektor Szkoły Sportowej dla dzieci.

Delegacja przebywa z wizytą studyjną w ramach projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel" realizowanego przez Gminę Kętrzyn z programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych finansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Oprócz Rejonu Oziersk w Obwodzie Kaliningradzkim Partnerem projektu jest też Gmina Stradi, na Łotwie.

     W dniu 8 kwietnia 2009 r. delegacja Gminy Kętrzyn (Sławomir Jarosik - Wójt Gminy, Marek Leszek Olszewski - Sekretarz Gminy i Mirosław Oryńczak - Inspektor) udała się z roboczą wizytą do Obwodu Kaliningradzkiego. Celem wizyty było spotkanie w Konsulacie RP w Kaliningradzie, spotkanie z władzami Kaliningradu oraz Rejonu Oziersk.

Przed południem delegacja spotkała się z Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie panem Markiem Gołkowskim. Wójt poinformował konsula o planach nawiązania współpracy Gminy Kętrzyn z Rejonem Oziersk oraz o realizacji projektu FMGTM z partnerem rosyjskim. Konsul ucieszył się z inicjatywy gminy i pochwalił wybór Ozierska jako partnera - między innymi dlatego, że jest tam Polonia oraz funkcjonuje dosyć sprawnie ośrodek kultury polskiej (jeden z nielicznych lub jedyny w Obwodzie Kaliningradzkim.