Gmina Kętrzyn podpisała 31 maja 2003 roku porozumienie o współpracy - „Kartę Braterstwa" z francuskim Związkiem Gmin Mauron w Broceliande z Bretanii. Współpraca pomiędzy Gminami opiera się na wspólnie interesujących nas problemach w zakresie: oświaty, kultury, sportu, turystyki, rolnictwa, działań gospodarczych, gospodarczych poszanowaniem norm przewidzianych w prawie wewnętrznym stron nawiązujących współpracę.

 

     W dniu 1 marca 2003 roku na terenie naszej gminy gościli: - Jean-Marie Desgrees du Lou – Mer Mauron i przewodniczący Związku Gmin Okręgu Mauron (7 gmin), - Alain Carric – radny oraz - Ewa Ciclaire – przewodnicząca Polsko - Francuskiego Stowarzyszenia w Mauron (Pani Ewa pochodzi z Jeżewa).
Goście przylecieli samolotem do Warszawy w piątek 28 lutego a odlecieli 2 marca. Miasteczko Mauron liczy ok. 3000 mieszkańców i położenie jest w Bretanii. W Mauron jest siedziba Polsko-Francuskiego Stowarzyszenia, które współpracuje z lokalnym Związkiem Gmin oraz Polską Ambasadą w Paryżu.

 

     W dniu 9 listopada 2002 roku w ramach Dnia Gminy Kętrzyn zorganizowano w Mauron (Francja) wystawę prezentującą naszą gminę. Były foldery, prezentacje komputerowe, fotografie i teksty w języku francuskim przedstawiające możliwości gospodarcze, w tym również turystyczne Gminy Kętrzyn oraz historię terenu łącznie z legendami.