Gmina Kętrzyn wspólnie z partnerem litewskim (Rejon Prienai) zrealizowała w I kwartale br. w ramach Praogramu Litwa-Polska 2007-2013 Sąsiedzi w działaniu projekt „Ochrona środowiska w Gminie Kętrzyn i Rejonie Prienai".

 

     Dnia 17 czerwca br. odbyło się spotkanie w Prienai, podczas którego podpisano dokumenty sprawozdawcze kończące ten projekt. Podczas wizyty delegacja Gminy Kętrzyn spotkała się z nowo wybraną władzą Rejonu Prienai: panem Vytasem Bujanauskas – merem Rejonu, panią Loretą Jakineviciene – zastępcą mera oraz innymi osobami.

      Gmina Kętrzyn wspólnie z partnerem litewskim (Rejon Prienai) przygotowała i złożyła projekt pt. „Ochrona środowiska w Gminie Kętrzyn i Rejonie Prienai" do Euroregionu Niemen. Celem projektu jest zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia środowiska. Dnia 11 stycznia 2011 roku w mieście Alytus na Litwie pan Sławomir Jarosik - Wójt Gminy Kętrzyn oraz pan Algis Marcinkevicius - Dyrektor Administracyjny Rejonu Prienai podpisali ze Stowarzyszeniem Euroregion Niemen umowę.

Projekt dofinansowany jest z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013 Fundusz Małych Projektów i przewiduje m.in. budowę lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Salpik i Bałowo, wydanie broszur i konkursy szkolne.

     W dniach 30.06.-08.07.2010 r. 40-osobowa grupa mieszkańców z Gminy Kętrzyn przebywała z rewizytą we francuskim Związku Gmin Mauron. Uczestnikami były rodziny, które przyjmowały w Gminie Kętrzyn francuskich gości. Pojechali tam na zaproszenie francuskiego stowarzyszenia Comité de Jumelage Communauté de Communes de Mauron en Brocéliande- Gmina Kętrzyn. Związek Gmin Mauron położony jest w pięknej Bretanii. Celem wyjazdu była kontynuacja nawiązanych w 2003 roku stosunków partnerskich ze stowarzyszeniem francuskim i władzami Związku Gmin Mauron.

 
     W miasteczku Mauron w nocy zostaliśmy powitani przez mera i mieszkańców w siedzibie władz gminy. Już na początku, pomimo zasadniczych barier językowych, dało się zauważyć ogromną sympatię i serdeczność emanujące ze strony gospodarzy. Mieszkaliśmy tak jak zawsze w domach rodzin francuskich i zostaliśmy z ich strony otoczeni wspaniałą opieką i troską. Ponownie mogliśmy poznawać obyczaje francuskie, kuchnię, która w pełni nas satysfakcjonowała, codzienne życie naszych gospodarzy. Urzekł nas styl życia Francuzów, wzorowy porządek w otoczeniu, swoisty, niepowtarzalny styl tworzący zharmonizowaną całość.

     W dniu 5 września 2009 roku w Oziersku (Obwód Kaliningradzki FR) samorządy Gminy Kętrzyn i Rejonu Oziersk podjęły decyzję o podpisaniu Listu Intencyjnego i nawiązaniu współpracy w następujących dziedzinach:

 

1. Współpraca władz lokalnych.
2. Współpraca w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych
3. Współpraca kulturalna i sportowa
4. Pomoc w nawiązaniu współpracy miedzy szkołami i innymi jednostkami zarządzanymi przez samorząd lokalny
5. Współpraca w realizacji zadań związanych z pomocą społeczną i ochrona zdrowia
6. Współpraca w dziedzinie gospodarczej, w tym rozwoju turystyki i ekoturystyki
7. Współpraca w ochronie środowiska.

      W dniach od 15 czerwca do 20 czerwca 2009 r. na terenie Gminy Kętrzyn przebywa sześcioosobowa delegacja pracowników administracji z Rejonu Oziersk Rosyjskiej Federacji Obwodu Kaliningradzkiego. Skład delegacji: - Svetkin Anatoliy - Mer Rejonu Oziersk, - Zinkevich Anna, Przewodnicząca Rady Rejonu Oziersk, - Elizarov Pavel - dyrektor Centrum Informacyjnego, radny, - Yuldasheva Ekaterina - dyrektor szkoły, - Makreckaja Natalia - dyrektor szkoły, - Ravel Valentin - dyrektor Szkoły Sportowej dla dzieci.

Delegacja przebywa z wizytą studyjną w ramach projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel" realizowanego przez Gminę Kętrzyn z programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych finansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Oprócz Rejonu Oziersk w Obwodzie Kaliningradzkim Partnerem projektu jest też Gmina Stradi, na Łotwie.