W dniach od 10 maja do 15 maja 2009 r. na terenie Gminy Stradi na Łotwie przebywała delegacja z Gminy Kętrzyn. Skład delegacji: Marek Olszewski- sekretarz, UG Kętrzyn, - Irena Trzeciakowska – inspektor oświaty, UG Kętrzyn; - Jolanta Niedźwiedzka-Bień - koordynator Klubu Integracji Społecznej przy GOPS Kętrzyn, - Zofia Mać – przedstawicielka Koła Kobiet Wiejskich w Nakomiadach, - Jadwiga Nowińska – inspektor ds. promocji UG Kętrzyn, pomocnik koordynatora projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel".

     Delegacja przebywała z wizytą studyjną w ramach projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel" realizowanego przez Gminę Kętrzyn z programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych finansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Oprócz Gminy Stradi Partnerem projektu jest Rejon Oziersk w Obwodzie Kaliningradzkim.

     W dniach od 19 kwietnia do 24 kwietnia 2009 r. na terenie Gminy Kętrzyn przebywała delegacja z partnerskiej Gminy Stradi z Łotwy. Skład delegacji: Anna Vigante - wójt Gminy Stradi, Diana Skela – dyrektor Szkoły Podstawowej w m. Staki, Astrida Vilcina – radna Gminy Stradi odpowiadająca za politykę kulturalną, Liga Romanova – radna Gminy Stradi odpowiadająca za politykę socjalną, Lasma Augstkalne – przedstawicielka administracji Powiatu Gulbene, tłumacz; Agris Vigrants – przedsiębiorca, radny Gminy Stradi.

Delegacja przebywała z wizytą studyjną w ramach projektu „Sprawniejszy samorząd to szczęśliwszy obywatel" realizowanego przez Gminę Kętrzyn z programu Funduszu Małych Grantów Transgranicznych i Międzynarodowych finansowanego przez Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy. Oprócz Gminy Stradi Partnerem projektu jest Rejon Oziersk w Obwodzie Kaliningradzkim.

     W dniu 8 kwietnia 2009 r. delegacja Gminy Kętrzyn (Sławomir Jarosik - Wójt Gminy, Marek Leszek Olszewski - Sekretarz Gminy i Mirosław Oryńczak - Inspektor) udała się z roboczą wizytą do Obwodu Kaliningradzkiego. Celem wizyty było spotkanie w Konsulacie RP w Kaliningradzie, spotkanie z władzami Kaliningradu oraz Rejonu Oziersk.

Przed południem delegacja spotkała się z Konsulem Generalnym RP w Kaliningradzie panem Markiem Gołkowskim. Wójt poinformował konsula o planach nawiązania współpracy Gminy Kętrzyn z Rejonem Oziersk oraz o realizacji projektu FMGTM z partnerem rosyjskim. Konsul ucieszył się z inicjatywy gminy i pochwalił wybór Ozierska jako partnera - między innymi dlatego, że jest tam Polonia oraz funkcjonuje dosyć sprawnie ośrodek kultury polskiej (jeden z nielicznych lub jedyny w Obwodzie Kaliningradzkim.

     Dnia 24 marca 2009 roku Wójt Gminy Kętrzyn podpisał Umowę o Partnerstwie pomiędzy Gminą Kętrzyn i Rejonem Prienai na Litwie. Stronę litewską przy podpisaniu porozumienia reprezentował Mer Rejonu Alvydas Vaicekauskas.
Celem Partnerstwa jest nawiązanie, popieranie i wspomaganie organizowanych przez mieszkańców gminy i rejonu inicjatyw w zakresie oświaty, kultury, ekologii, gospodarki, problemów społecznych i sportu. Gmina Kętrzyn i Rejon Prienai zamierzają wspierać procesy związane z wzajemnym poznaniem się i zrozumieniem poprzez wymianę doświadczeń i przedsięwzięć pomiędzy instytucjami i mieszkańcami obydwu samorządów.

     02 lutego 2009r. delegacja w składzie: Sławomir Jarosik (wójt), Marek Olszewski (sekretarz), Mirosław Oryńczak (inspektor) uczestniczyła w spotkaniu, które odbyło się w miejscowości Prienai na Litwie.

 

 

Stronę litewską reprezentowali pracownicy administracji Rejonu Prienai: Alvydas Vaicekauskas – mer Rejonu Prienai, Kestukis Palionis – v-ce mer, Arunas Vaidogas – Dyrektor wykonawczy administracji Rejonu Prienai, Olgierdas Vilkialis - współpraca

 

Głównym tematem spotkania było przedstawienie przez stronę polską propozycji nawiązania współpracy oraz możliwości przygotowania wspólnych projektów do programów UE.

     Po raz kolejny w ramach umów międzynarodowych o partnerstwie i współpracy samorządów realizowanych przez naszą gminę gościliśmy w dniach od 18 do 24 czerwca 2008 r. 40 osobową grupę Francuzów ze Związku Gmin Mauron (Bretania) oraz 5-cio osobową grupę Łotyszy z Gminy Stradi w okręgu Gulbene.
W skład francuskiej grupy weszli m.in.: Philippe Louapre wiceprezes Związku Gmin Mauron- reprezentant władz samorządowych, Andrè Bernard prezes stowarzyszenia polsko - francuskiego Comitè de Jumelage Communaute de Communes de Mauron-Gmina Ketrzyn oraz mieszkańcy Związku Gmin Mauron.