W dniach 16-17 czerwca 2015 r. 15-osobowa delegacja mieszkańców Gminy Ketrzyn przebywała z wizytą w Oziersku. Wzięli oni udział w konferencji kończącej projekt „Edukacja sportowa na terenie przygranicznym - przygotowanie i budowa stadionów sportowych w Gminie Kętrzyn i w Oziersku". Po konferencji rozegrano mecz towarzyski pomiędzy mieszkańcami Gminy Kętrzyn i miasta Oziersk. Drużyna z Gminy Kętrzyn wygrała to spotkanie wynikiem 6:4. Odwiedzili również jedną ze szkół średnich, gdzie mogli zobaczyć warunki w jakich uczy się ich młodzież.

 

20 maja 2015 r. w Oziersku (Obwód Kaliningradzki FR) wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski i mer okręgu miejskiego Oziersk Viktor Puzyrowskij podpisali Umowę o Partnerstwie.

Celem Partnerstwa jest nawiązanie, popieranie i wspomaganie organizowanych przez mieszkańców gminy i rejonu inicjatyw w zakresie oświaty, kultury, ekologii, gospodarki, problemów społecznych i sportu.

Gmina Kętrzyn i Okręg Miejski Oziersk zamierzają wspierać procesy związane z wzajemnym poznaniem się i zrozumieniem poprzez wymianę doświadczeń i przedsięwzięć pomiędzy instytucjami i mieszkańcami obydwu samorządów.

     W dniach 4-10 czerwca 2012 r. gościliśmy w Gminie Kętrzyn naszych przyjaciół ze Związku Gmin Mauron we Francji oraz gości z Litwy z Gminy Rietava. Przyjechali oni na zaproszenie Wójta Gminy Kętrzyn Sławomira Jarosika i Władz Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Francuskiej „La Cigogne". Celem spotkania zorganizowanego w Gminie Kętrzyn było stworzenie warunków do rozwijania dalszej współpracy pomiędzy partnerskimi gminami oraz organizacjami pozarządowymi Polski, Litwy i Francji. Podczas wspólnych spotkań mieszkańcy partnerskich gmin mieli możliwość bezpośredniej rozmowy ze sobą i poznania się nawzajem. Partnerskie Gminy omówiły dalsze formy współpracy na spotkaniu, które zorganizowane było w urzędzie gminy w Kętrzynie.

     W dniach 17- 18 kwietnia 2012 r. Gminę Kętrzyn odwiedzili członkowie Lokalnej Grupy Działania Prienai z Litwy. Delegacja gościła w Polsce na zaproszenie LGD „Barcja". Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością Lokalnej Grupy Działania „Barcja" i nawiązanie współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania. W trakcie pobytu goście z Litwy odwiedzili wszystkie gminy wchodzące w skład LGD „Barcja" i zapoznali się z ich funkcjonowaniem. Podzielono się także doświadczeniami w realizacji projektów unijnych.

 

      Goście byli też zainteresowaniami działaniami jakie realizowane są w ramach programu LEADER + , rozmawiano też o możliwych działaniach połączonych w jeden wspólny projekt.

     W czwartek 13 października 2011 r. Gmina Kętrzyn przyjęła delegację partnerskiego Rejonu Prienai z Litwy, na czele z merem Rejonu panem Vytasem Bujanauskas. Ponadto w składzie delegacji byli: kierownik wydziału inwestycji i przedstawiciel wydziału edukacji administracji Rejonu oraz 2 przedstawicieli Lokalnej Grupy Działania. Celem wizyty było określenie kierunków i działań w dalszej współpracy Gminy Kętrzyn i Rejonu Prienai. Goście poznawali naszą gminę i odwiedzili kilka miejsc, w tym Zespół Szkół w Wilkowie, Wilczy Szaniec w Gierłoży, Świętą Lipkę i zamek w Kętrzynie.

 

     Na spotkaniu w urzędzie gminy omówiono propozycje współpracy w zakresie edukacji (między innymi przygotowanie wspólnego projektu inwestycyjnego) oraz współpracy mieszkańców poprzez wymiany grup na bazie lokalnych grup działania.

     W dniach 14-15 czerwca 2011r. w Gminie Kętrzyn przebywała delegacja władz samorządowych Rejonu Prawdinsk (Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej). W środę 15 czerwca w Urzędzie Gminy podpisana została Umowa o współpracy między Gminą Kętrzyn a Rejonem Prawdinsk, która obejmowała będzie następujące obszary:

 

1. Współpraca władz lokalnych - w tym wizyty delegacji, wymiana doświadczeń w działaniu administracji samorządowej i inne.
2. Współpraca w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.
3. Współpraca kulturalna i sportowa.
4. Pomoc w nawiązaniu współpracy między szkołami i innymi. jednostkami zarządzanymi przez samorząd lokalny.
5. Współpraca w realizacji zadań związanych z pomocą społeczną i ochroną zdrowia.
6. Współpraca w dziedzinie gospodarczej, w tym rozwój turystyki i ekoturystyki.
7. Współpraca w ochronie środowiska.