W piątek 03 lutego zawodniczki sekcji siatkówki z Wilkowa na wniosek Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej „SET Kętrzyn”, miały okazję zwiedzić Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Za zgodą Komendanta CSSG, płk SG Romana Łubińskiego obejrzeliśmy ekspozycję historyczną poświęconą historii zarówno Straży Granicznej jak i Centrum Szkolenia Straży Granicznej, pracownię Zakładu Granicznego, gdzie przedstawiono funkcjonowanie urządzeń do prześwietlania zawartości bagażu oraz pracownię kryminalistyczną w której odbył się pokaz środków i sprzętu wykorzystywanego do ujawniania śladów kryminalistycznych. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z wykładowcą na strzelnicy krytej, z prezentacją jednostek broni będących na wyposażeniu Straży Granicznej oraz krótkim treningiem strzeleckim na trenażerze RIKA.


Na zakończenie wizyty młode siatkarki otrzymały z rąk Komendanta Pana płk. SG Romana Łubińskiego oraz jego Zastępcy Pana płk. SG Mirosława Doroszkiewicza drobne upominki.
Pomimo wielu innych atrakcji ferii zimowych dziewczęta były bardzo zadowolone i już pytają o kolejne wizyty. Serdecznie dziękujemy Panu Komendantowi za umożliwienie wejścia na teren jednostki i osobisty udział w przedstawieniu jednostki.


Zdjęcia – z materiałów CSSG – jest zgoda rzecznika prasowego CSSG ppłk SG Anety Wojtanowskiej - Zimoń na ich publikację